Fordi det fremtidige eksistensgrundlag for DOF er baseret på, at vi får skabt en tradition for at motionere og finde vej i en tidlig alder.

Udfordring
Færre klubber tilbyder regelmæssig ungdomstræning, hvilket påvirker antallet af ungdomsløbere negativt. De unge tilbydes en bred vifte af sportsgrene og kan vælge til og fra på kulturtilbud og underholdning. Vi skal sikre, at orienteringsidrætten tilbyder unge mennesker attraktive aktiviteter som alle er medvirkende til at orientering opleves som sjovt, tilgængeligt og udfordrende.

Målsætninger

• Alle aktive klubber skal have en fast ugentlig ungdomstræning.

• ATK (Aldersrelateret Træningskoncept) skal udbredes og forankres i klubberne. Alle klubber skal have uddannede trænere inden 2020.

• Vi skal have maksimalt fokus på uddannelsesmuligheder (DOF Akademiet og uddannelse lokalt i klubben) for unge og let tilgang til træneruddannelser for nye ungdomstrænere og -ledere (1-2- træner, Træner 1 og 2). Der uddannes årligt mindst 10 på Træner 1 og 10 på Træner 2.

• Vi fastholder et forum for vidensdeling (trænerseminaret) for ungdomstrænere og -ledere.

• I det omfang der arrangeres nordisk vidensdeling for unge trænere og ledere (ex. 2NULL15), skal vi tilstræbe at deltage aktivt i planlægning samt stille med fuldt hold (8 deltagere).

• Vi skal gennemføre tidssvarende aktivitetstilbud i forbund og kredse. Hvert medlem på 10-20 år får hvert år tilbud om at deltage i 2-3 weekendkurser, min. en sommerlejr og et landsdækkende socialt arrangement.
   • Der skal i 2015 være min. 230 deltagere på det landsdækkende sociale arrangement. Det øges med 10 deltagere årligt.
   • Der skal være min. 425 deltagere på kurser til børn og unge i 2015. Det øges med 15 deltagere årligt.

• Vi skal indarbejde MTBO-aktiviteter i tilbuddene til børn og unge i U2 og Juniorgrupperne én gang årligt i samarbejde med MTBO-udvalget.

• Vi skal sikre, at banelæggere og -kontrollanter er i stand til at varetage opgaven mht. begynder-, lette- og mellemsvære baner.

Strategi
Vi skal fokusere på at fastholde børn og unge i klubberne på alle niveauer. Det sociale element er helt centralt her.

Samtidig er det vigtigt, at de unge medlemmer hele tiden har mulighed for at udfordre sig selv og andre. Vi vil sikre det fokus med en strategisk satsning på ungdomstræning i klubberne, udvikling af sociale aktivitetstilbud, fortsat udbredelse af Aldersrelateret Træningskoncept (ATK), sikring af baner i passende sværhedsgrad til børn og unge samt fokus på uddannelsesmuligheder og vidensdeling.

I 2015-2020 skal alle børn og unge mødes af kompetente og engagerede trænere og ledere i klubber og kredse. Der skal være en lang række aktiviteter, såvel lokale som landsdækkende, hvor børn og unge med interesse for orienteringssporten kan mødes og forstærke deres sociale relationer, udvikle deres sportslige færdigheder samt få et indblik i de organisatoriske opgaver, der er forbundet med orienteringssporten (fx korttegning, banelægning, løbsafvikling og stævneledelse).

Sekretariatet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Email: dof@do-f.dk
Tel.: (+45) 4326 2740

Send en mail

Bogholderiet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bankkonto:
SparNord, reg. nr. 9385
konto nr. 1465756639

MobilePay:
MobilePay-nr: 269030

IBAN nr.:
DK9890151465756639

BIC/SWIFT CODE:
SPNODK22

CVR:
45102319

Findveji.dk på facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF