Dansk Orienterings-Forbunds organisering

Forbundet er en demokratisk opbygget sammenslutning af 70 klubber med lidt flere end 7.000 medlemmer. Forbundet er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Forbundet er nationalt medlem af Friluftsrådet og internationalt af International Orienteering Federation. På eliteområdet samarbejder vi med Team Danmark og er i dette samarbejde indplaceret som verdensklasseforbund.

Et forbund

Forbundet er juridisk og økonomisk en landsdækkende enhed.

Højeste politiske myndighed er repræsentantskabet. Forbundets repræsentantskab mødes ordinært en gang årligt. Stemmeberettiget er alene klubber, der er medlem af forbundet. Hver klub har 2 stemmer.

Forbundets virke og reglerne herfor fremgår af lovene - som du kan downloade her.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er forbundets daglige politiske ledelse. Hovedbestyrelsen er på i alt 7 medlemmer; 4 medlemmer, som vælges på forbundets repræsentantskabsmøde samt 3 kredsrepræsentanter valgt regionalt på klubledermøderne. Valg til tillidshverv i forbundet sker for 2 år. Hovedbestyrelsen holder møder 6-8 gange årligt.

For arbejdet i hovedbestyrelsen, kredsudvalgene samt indsats- og støtteområder er der opstillet en fælles forretningsorden, som du kan læse her. Den tager stilling til spørgsmål som mødeledelse, referater, habilitet, kommunikation og åbenhed.

Sekretariatet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Email: dof@do-f.dk
Tel.: (+45) 4326 2740

Send en mail

Bogholderiet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bankkonto:
SparNord, reg. nr. 9385
konto nr. 1465756639

MobilePay:
MobilePay-nr: 269030

IBAN nr.:
DK9890151465756639

BIC/SWIFT CODE:
SPNODK22

CVR:
45102319

Findveji.dk på facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen
   Silva

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF
OCAD