Fordi vores succes afhænger af, at vi kan dele viden med hinanden, uddanne os, udvikle vores kompetencer og motivere flere til at yde en frivillig indsats i alle aspekter af orienteringsidrætten.

Udfordring
Uddannelsen i DOF er i dag spredt på dels de enkelte udvalg, dels DOF Akademiet og dels de enkelte kredse og klubber. Der findes ikke i dag en samlet oversigt, ligesom der ikke findes en samlet strategi for, hvordan, hvor og hvornår vi vil tilbyde uddannelse i DOF.

Målsætninger

• Vi skal hvert år evaluere på udbuddet af kurser og altid udbyde relevante uddannelsestilbud med dygtige undervisere. Under hensyntagen til potentielt deltagerantal, praktiske muligheder og økonomi skal det planlægges nøje, om det enkelte kursus skal afholdes centralt eller decentralt.

• Kursernes eksistens skal kommunikeres effektivt ud til de relevante målgrupper.

• Mindst 100 personer fordelt på mindst 30 klubber over hele landet deltager hvert år i kurser og uddannelsestiltag lokalt/regionalt.

• Mindst 30 personer deltager på trænerkurser og 50 personer på kredsenes seminarer for korttegnere hvert år.

• Mindst 30 unge under 25 år deltager hvert år i DOF Akademiets uddannelsesinitiativer. Dertil kommer deltagelse i trænerkurser og orienteringstekniske kurser.

• I tillæg til den store uddannelsesdag i januar synliggøres initiativer til vidensdeling og erfaringsudvikling i de tre kredse.

• E-læring indgår som fast element i uddannelsesmatricen hvor det giver mening. Uddannelse i DOF benytter e-læring, classroom-learning, mixed-learning og mesterlære. E-læring er med til at sikre en øgning på 20% deltagelse frem mod 2021.

Strategi
Al uddannelse og formaliseret vidensdeling, som ikke er orienteringstekniske kurser om kort og kompas, bliver samlet under Uddannelsesområdet. Det skal være attraktivt at tilegne sig og dele viden i klubberne, og Uddannelse skal være en katalysator for den udvikling. Den succesfulde uddannelsesdag i januar bibeholdes som en naturlig del af Uddannelse, og Uddannelse rummer fremover også flere decentrale uddannelsestilbud, herunder tilbud til Børn & Unge og evt. forskellige voksenmålgrupper.

Vi gennem uddannelse styrke kompetenceudviklingen og det frivillige engagement i DOF, styrke erfaringsudvekslingen på tværs af klubber og landsdele, tiltrække nye målgrupper til at tage uddannelse og påtage sig ansvar, samt bidrage til at afhjælpe problemer med generationsskifte i mange klubber. For at nå dertil skal vi konstant have fingeren på pulsen i forhold til kursusudbuddet, tiltrække og opkvalificere dygtige undervisere og kommunikere forbundets uddannelsestilbud effektivt ud. Vi vil i markedsføringen af kurserne, have særligt fokus på unge i alderen 17-26 år og nyere medlemmer.

Sekretariatet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Email: dof@do-f.dk
Tel.: (+45) 4326 2740

Send en mail

Bogholderiet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bankkonto:
SparNord, reg. nr. 9385
konto nr. 1465756639

MobilePay:
MobilePay-nr: 269030

IBAN nr.:
DK9890151465756639

BIC/SWIFT CODE:
SPNODK22

CVR:
45102319

Findveji.dk på facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF