Fordi den sportslige ambition driver mange af vores idrætsudøvere, hvad enten de er etableret i elitemiljøet eller på vej dertil. Landsholdsløberne fungerer som forbilleder for de ambitiøse unge.

Berettigelsen:
De bærende elementer i elitearbejdet er for udøverne glæden ved at præstere og for ledere og trænere glæden ved at udvikle talenter mod deres drømmes mål. Vi vil være bedst i verden til at udvikle vores talenter mod at vinde medaljer til Danmark og opnå et succesfuldt liv efter landsholdskarrieren. Eliten er rollemodeller for ungdommen og skaber omtale af vores idræt. Arrangørers ambition om at arrangere stævner, der møder elitens forventninger, driver kvaliteten i DOF’s stævnevirksomhed.

Udfordringer:
Medaljehøsten ved VM i 2014-2017 er et vidnesbyrd om et professionelt elitearbejde. For at fastholde det høje niveau, skal vi succesfuldt løse et antal udfordringer:

• Vi er afhængige af, at der hele tiden kommer dygtige talenter op fra juniorrækkerne, der har viljen, evnerne og den træningsmæssige baggrund til at kunne satse på at tage medaljer som senior.
• Verdensklasse koster penge! Vi er meget afhængige af Team Danmarks støtte. Hvad gør vi, hvis denne støtte reduceres? Kan vi skaffe flere sponsorater?
• Elitesport kendetegnes ved et glødende engagement hos såvel udøvere som trænere og ledere. Vi skal sikre, at organisationen omkring landsholdene fungerer optimalt og består af kvalificerede og motiverede ledere og trænere, og at der kontinuerligt er kvalificerede aftagere på vej.
• Frafaldet blandt de næstbedste udøvere er for stort, hvilket betyder, at de bedste ikke presses nedefra. Derudover er de næstbedste ofte kulturbærere i de miljøer, de kommer fra – hvorfor det er vigtigt at finde en plads til dem – og dermed også fastholde deres motivation.

Strategi:
Eliteudvalget vil konstant understøtte og optimere en fødekæde med følgende karakteristika:

• B&U søger at motivere flest mulige unge til at dyrke orientering. I 2017 har Vision for Træning for Børn og Unge (TBU) set dagens lys. TBU er det nye navn for ATK 2.0 og afspejler et nyt stærkt samarbejde mellem områderne Børn&Unge og Elite.
• Klubberne/ATK udvikler via deres ungdomsarbejde unge udøveres basale færdigheder og udvikler deres motivation for at dyrke konkurrenceidræt
• TC motiverer og talentudvikler unge løbere, samt skaber en kontinuerlig udvikling af talentmassen. TC omsætter det beskrevne træningskoncept ’Talentets Udvikling – fra nybegynder til ekspert’ til handling. TC fungerer som et supplement til klubtræningen for de 15-23 årige, der lærer de unge løbere at træne den rigtige mængde på den rigtige måde.
• U 18-gruppen udvikler unge lovende talenter til seriøst satsende juniorer med fokus på at udvikle ”kritiske kvaliteter”.
• U 20-gruppen introducerer løberne til mesterskabsspecifik forberedelse og præstationsoptimering, men samtidig forsat have et langsigtet perspektiv med individuelle målsætninger
• Elitecenter Orientering (ECO) skaber optimale rammer for en elitesatsning i Danmark. Elitecenteret er samlingspunktet for danske orienteringsløbere med ambition om en landsholdskarriere.
• Seniorlandsholdsgruppernes fokus og ressourcer er koncentreret omkring disciplin- og mesterskabsspecifik udvikling af de løbere, der har medaljepotentiale nu – og de løbere der med en målrettet indsats vil kunne tage medaljer i fremtiden – eller har potentiale til at komme i top 15 internationalt inden for den nærmeste fremtid.

Målsætninger:
Eliteudvalgets målsætning er fastlagt i Eliteplan 2017-2020. Vi planlægger at følge hovedlinjerne i Eliteplanen frem mod 2020. Planen undergår løbende evaluering i regi af blandt andet DOFs eliteudvalg.

Eliteplanen er afstemt med Team Danmark og kan læses i sammenhæng her:
https://do-f.dk/images/landshold/Dokumenter/Eliteplan_2017-2020_-_2016-12-25.pdf

Eliteplanen er en gennemarbejdet plan. For at få et korrekt billede af intentionerne i planen, kræver det at man læser den i sammenhæng. Eliteplanen i sin helhed er guideline for elitearbejdet.

Med udgangspunkt i eliteplanen kan eliteudvalgets målsætninger præciseres som følger:

Procesmålsætninger
• Vi vil være bedst i verden til at udvikle vores talenter og skabe rammer, der understøtter opnåelse af verdensklasseresultater og vinde medaljer til Danmark ved senior-VM og -EM
• Vi vil udvikle og bevare motivationen hos alle talentfulde og engagerede danske orienteringsløbere med landsholdspotentiale.
• Vi vil understøtte, at eliteorienteringsløbere oplever at have et sundt, givende og succesfuldt liv – også efter landsholdskarrieren
• Eliteorganisationen skal være kendt for en anerkendende dialog, der afspejler respekt for hinanden og for den enkelte udøver.
• Eliteorganisationen kendetegnes ved veluddannede og kompetente ledere og trænere, der konstant udvikler sig med udgangspunkt i den nyeste viden om eliteidræt. Der er en stærk fødekæde af ledere og trænere klar til at tage over på alle niveauer
• Landsholdene skal virke som forbillede og motivere hele orienterings-Danmark
• Landsholdets udøvere og deres resultater er kendt og anerkendt i hele orienterings-Danmark

Resultatmålsætninger
Resultatmålsætningen er at Danmark skal tage medalje til alle Senior-EM og -VM – og kontinuerligt skal ligge blandt verdens 8 bedste nationer til senior-EM og -VM målt på top 8 placeringer.

Juniorelitens resultatmålsætning er til enhver tid have mindst tre løbere med potentiale til podieplaceringer (top 6) ved Junior VM.

Sekretariatet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Email: dof@do-f.dk
Tel.: (+45) 4326 2740

Send en mail

Bogholderiet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bankkonto:
SparNord, reg. nr. 9385
konto nr. 1465756639

MobilePay:
MobilePay-nr: 269030

IBAN nr.:
DK9890151465756639

BIC/SWIFT CODE:
SPNODK22

CVR:
45102319

Findveji.dk på facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF