Fordi vi er afhængige af de beslutninger, der træffes i IOF, og gerne vil tiltrække internationale mesterskaber til Danmark.

Udfordring
Vi har i dag en svag international repræsentation i IOF. Selvom vi har to stærke repræsentanter i IT-udvalget og Foot-O udvalget, har vi ingen repræsentation i Map Commission og det mest betydende organ (Council). Samtidig byder fremtiden på meget store udfordringer inden for IOF, hvor både IOF’s økonomi er under pres og hele World Cup- og WOC-programmet under revidering – og ikke nødvendigvis i en favorabel retning for Danmark. Vores nabolande i Norden har alle et Council-medlem og er langt stærkere repræsenteret i IOF’s udvalg.

Målsætninger
• Det overordnede mål er at være anerkendt internationalt for vores aktive deltagelse i IOF og at præge de globale rammer, der sættes for orientering. Vi ønsker at sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF-regi og underliggende organer.
• Vi vil fortsat arbejde for at få indvalgt et Council-member, senest på General Assembly i 2020.
• Vi fastholder en dansk repræsentant i både IT Commission og Foot-O Commission
• Vi skal Arbejde for at finde et medlem til Map Commission
• Vi fastholder målsætningen om at få uddannet yderligere Event Advisors under IOF
• Vi skal frem mod 2020 arbejde for review og en kategorisering af vores nuværende Event Advisors i DOF
• Vi arbejder for at afvikle internationale arrangementer af højeste standard ved: Veteran-VM (WMOC) 2018, VM i MTBO (WMTBOC) 2019 samt Junior-VM (JWOC) 2019 og endelig WOC 2020 .

Strategi
Vi deltager aktivt i IOF’s kongres og Presidents’ Meeting. Vi tager konkrete initiativer i forhold til disse årlige møder og koordinerer vores holdninger og aktiviteter med de øvrige nordiske lande. Imellem disse møder holder vi fast i indgåede aftaler og deltager i det årlige NORD-møde i januar måned.

Vi har øje for, at medlemmer af de stående udvalg er de mest oplagte potentielle medlemmer af Council, hvorfor vores udvalgsmedlemmer skal holdes bevidste om denne mulighed, og vi skal bruge dette som platform til Council.

Der skal sikres en tæt koordinering mellem DOF’s repræsentanter i internationale organer og DOF’s tilsvarende instanser.

Sammen med Stævne- og reglementsområdet foretages en revidering af den internationale stævnekontrollantliste, og der søges interesse hos yderligere 2 personer fra DOF for at deltage i IOF’s Event Advisors Clinic samt søges finansiering heraf. DOF markedsfører disse EA med henblik på at de er aktive fremover i IOF internationale events.

I samarbejde med Sport Event Danmark og Kommunale interessenter søger DOF’s repræsentanter at sikre bedst mulige vilkår for de tildelte internationale events, således at målsætningerne om at afvikle events af høj international standard lykkes.

Sekretariatet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Email: dof@do-f.dk
Tel.: (+45) 4326 2740

Send en mail

Bogholderiet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bankkonto:
SparNord, reg. nr. 9385
konto nr. 1465756639

MobilePay:
MobilePay-nr: 269030

IBAN nr.:
DK9890151465756639

BIC/SWIFT CODE:
SPNODK22

CVR:
45102319

Findveji.dk på facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF