Fordi god kommunikation er helt afgørende for at nå mange af målsætningerne i Plan 2020 og for forbundets og klubbernes arbejde generelt.

Udfordring
Vi prioriterer pt. kommunikation i form af redaktion, layout, tryk og forsendelse af magasinet ’Orientering’. Derudover har kommunikation været prioriteret højt i projektøjemed – især omkring Find vej Dagen og Find vej i Danmark – og i nogen grad også i forhold til elitens resultater.

Imidlertid peger mange klubber, klubmedlemmer og interessenter på, at forbundets kommunikation er for tilfældig. Det skyldes ikke mindst, at kommunikation ikke er forankret i forbundet som et særligt indsatsområde. Vi trænger derfor til en kraftig opprioritering af kommunikationsområdet.

Målsætninger

• Alle kommunikationsopgaver i forbundet skal fremgå af en detaljeret strategi for kommunikationskanaler og målgrupper. Strategien opdateres årligt.
• Al kommunikation læner sig op ad visionen om at orientering er en sjov, tilgængelig og udfordrende idræt.
• Vi har ultimo en tidssvarende og brugervenlig hjemmeside. Find vej i Danmark integreres med DOF’s kommunikation på nettet, så det bliver en helhed.
• Vi har min. 10 kompetente frivillige og en studentermedhjælper, der arbejder med forbundets kommunikation i 2015-2020. Der er en klar fordeling af ansvar og arbejdsopgaver.
• Vi skal være offensive på sociale medier og distribuere foto og video effektivt. DOF’s kommunikationsteam skal hjælpe klubberne med at bruge sociale medier, video og fotos.
• DOF’s klubber skal udtrykke stigende begejstring med forbundets kommunikation i perioden 2015- 2020. Klubberne skal føle sig godt informeret og serviceret både på nettet, i telefonen og på tryk.
• DOF Akademiet har kurser om kommunikation (pressehåndtering, hjemmesider, sociale medier osv.) hvert år.
• Vi arbejder frem mod 2020 målrettet med pressehåndtering (landshold og bredde), udvikling af stand materialer, tilpasning og udvikling af magasinformatet (Orientering), tilpasning af it- administrationssystem(er) samt en udviklingspulje, så vi kan rykke hurtigt på nye tendenser.
• Vi gennemfører hvert år en omnibusundersøgelse for at kunne dokumentere udvikling i kendskabsgrad mv. ift DIF strategiaftale

Strategi
Vi skal være langt mere ambitiøse og målgruppeorienterede i vores interne og eksterne kommunikation. Vi skal operere ud fra en udspecificeret strategi, hvor kommunikationskanaler og målgrupper kombineres effektfuldt, men vi skal samtidig støtte op om nye muligheder og initiativer.

Vi skal have et stærkt og bredt sammensat team, der arbejder med forbundets kommunikation. Teamet skal bl.a. gøre det lettere for DOF og klubberne at kommunikere godt.

Vi skal have et markant fokus på visuel kommunikation som foto og video – både på forbundsplan og som brugergenereret indhold. Det har desuden meget høj prioritet, at forbundet har en brugervenlig hjemmeside, at DOF’s grafiske identitet moderniseres, og at forbundet og klubberne generelt udnytter mulighederne på nettet optimalt – herunder sociale medier.

I løbet af 2018 forberedes digitalisering af magasinet Orientering, så denne indsats understøtter fokus på Børn og Unge og Motion- og foreningsområdet. Der bliver etableret visning af video i magasinet, hvilket understøtter en Motions-O platform under rekruttering – og understøtter klubudviklingskonsulentens indsats under Mortion- og Foreningsliv (SoMe projekt).

Der arbejdes med en kommunikationsstrategi som fokuserer på fortsat digitalisering af informationen i DOF.

Sekretariatet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Email: dof@do-f.dk
Tel.: (+45) 4326 2740

Send en mail

Bogholderiet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bankkonto:
SparNord, reg. nr. 9385
konto nr. 1465756639

MobilePay:
MobilePay-nr: 269030

IBAN nr.:
DK9890151465756639

BIC/SWIFT CODE:
SPNODK22

CVR:
45102319

Findveji.dk på facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF