Fordi klubberne er hele fundamentet i DOF. Klubbernes udvikling og medlemmernes frivillige engagement er den primære motor i arbejdet med at nå visionen.

Udfordring
Manglen på frivillige er udtalt i mange orienteringsklubber, ligesom i mange andre idrætsforeninger. Frivillighed giver medejerskab, og medejerskab giver medlemmerne lyst til selv at tage initiativer til nye tiltag og aktiviteter. Men måske er det allervigtigste, at det giver bestyrelsen ro til at udvikle klubben, når flere hjælper til i dagligdagen.

Målsætninger
I samarbejde med interesserede klubber vil vi teste digitale løsninger, som andre udenfor o-sporten har gode erfaringer med.

De frivillige og deres fællesskab skal være synlig på sociale medier - ligesom andre aspekter af foreningslivet. En god klubkultur og et synligt fællesskab er to af de vigtigste faktorer for at tiltrække nye medlemmer og nye frivillige. Mange orienteringsklubber har allerede en god basal forståelse for sociale medier, men vi vil have flere klubber med, og vi vil hæve niveauet yderligere over hele linjen.

Strategi
Vi afholder årlige klubudviklingsworkshops, udbygger idekataloget på DOF’s hjemmeside samt etablerer Facebookgrupper til erfaringsudveksling og daglig kontakt indenfor nedenstående områder:
● Rekruttering og fastholdelse af nye voksne med/uden børn
● Organisering af frivillighed
● Synlighed via Facebook

Rekruttering og fastholdelse af nye voksne
Der foreligger allerede et katalog af gode erfaringer fra forskellige klubber. Vi gør erfaringerne tilgængelige på DOF’s hjemmeside, og vi etablerer mulighed for løbende erfaringsudveksling via en Facebookgruppe. Det skal skabe en bedre kontakt på tværs af klubberne og inspirere flere til at gøre brug af erfaringerne.

Målsætning for 2018:
● 5% flere medlemmer i aldersgruppen 21-25 år.

Frivillighed
Vi vil med et spørgeskema afdække det nuværende omfang af frivillighedskoncepter i klubberne, deres ambitioner og kompetencebehov. Samtidig vil vi trække på ideer og erfaringer udenfor o-sporten og lade disse indgå i vores katalog.

Vi bistår klubberne med at udvikle et frivillighedskoncept, som tager afsæt i klubbens egne udfordringer.

Målsætningen 2018:
● 8 klubber har udviklet et frivilighedskoncept - og deler det med andre klubber.

Facebook
Vi holder Facebookkurser for klubberne og tilbyder løbende konsulenthjælp. Samtidig analyserer vi løbende klubbernes Facebooksider og skaber en indbyrdes konkurrence om mest aktivitet på siderne.

Målsætninger 2018:
● 10 nye klub-Facebooksider med mindst 100 likes
● 20% stigning i antal likes på klubbernes Facebooksider
● 30% stigning i antal personer på rekrutterings-orienterede Facebookbegivenheder
● 40% stigning i antal interaktioner på opslag på klub-Facebooksider med mindst 100 likes, idet interaktioner på opslag vægtes like/deling/kommentar = 1/3/5.

Sekretariatet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Email: dof@do-f.dk
Tel.: (+45) 4326 2740

Send en mail

Bogholderiet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bankkonto:
SparNord, reg. nr. 9385
konto nr. 1465756639

MobilePay:
MobilePay-nr: 269030

IBAN nr.:
DK9890151465756639

BIC/SWIFT CODE:
SPNODK22

CVR:
45102319

Findveji.dk på facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF