Fordi vi er afhængige af god ledelse og en klar organisation, hvor det er tydeligt, hvem der har ansvar og myndighed i forhold til drifts- og udviklingsopgaver.

Udfordring
Ambitionerne frem mod 2020 er betydelige og koster ressourcer såvel økonomisk som blandt frivillige og ansatte. En stor del af medarbejderstaben er projektansat, hvilket potentielt giver mindre kontinuitet. Den nuværende områdestruktur indebærer udfordringer da den ikke er kompatibel med DIF strategimodellen og heller ikke den fokusmodel som den har afstedkommet. Den nuværende organisation kan være svær for mange klubber og medlemmer at overskue, og den stiller store krav til konsekvent og kontinuerlig kommunikation mellem HB og områder. Det er desuden et løbende problem at finde frivillige områdeformænd. Hvilket betyder at områder pt. er bemandet af HB-medlemmer eller ansatte.

Målsætninger
• DOF’s medarbejdere skal udtrykke tilfredshed med jobbets indhold, egen motivation og den udførte arbejdsindsats nytteværdi. Ledelsesmæssigt arbejdes der for medarbejderudvikling, fastholdelse og kommunikation med projekt/ansatte.
• Det er en målsætning fortsat at kunne bemande vigtige frivillige poster i DOF, kredsene og klubberne. Det er en målsætning at alle områder i DOF er bemandet af en kompetent, frivillig områdeleder.
• Det er et mål at vi får revideret vores 14 områdestrategier således, at det sikres at de forholder sig til den af HB vedtagne Fokusmodel. Det er en målsætning af HB sikrer et højt informationsniveau mellem de HB-ansvarlige og Områdeformændene.
Strategi

Alle ansatte (fuldtids- og deltids-) udfylder årligt en lovbestemt APV som evalueres efter aftale mellem ledelse og medarbejdere og som kan inddrages i MUS. Der sikres fleksibilitet og lethed i konceptet.

Vi skal have en frivillighedsstrategi som skal være med til at sikre bemanding af frivillige i DOF, kredsene og klubberne. Evt. med beskrivelse af alternative belønningsformer. Vi arbejder fortsat med udvikling af projekter, som bl.a. finansieres gennem eksterne fonde. Der vil være en relation til Motions- og foreningssporet, som vil arbejde med frivillighed via sociale medier. Der skal arbejdes for en målrettet og relevant rekruttering af ledere til områderne. Hovedbestyrelse og områder tager medansvar for rekrutteringen.

Der skal være fokus på at strategiseminaret i november måned beskriver og udvikler fokusmodellen så den sammenfatter aktiviteter på tværs af de 14 områder og aktivt bliver benyttet i områderne via indsatser og handlingsplaner. Fokusmodel og handlingsplaner i områderne kommunikeres ud til DOF, kredse og klubber.

Alle HB-medlemmer påtager sig ansvar for at kommunikere med 2-3 områdeformænd, og deltager i møder med områderne.

 

Sekretariatet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Email: dof@do-f.dk
Tel.: (+45) 4326 2740

Send en mail

Bogholderiet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bankkonto:
SparNord, reg. nr. 9385
konto nr. 1465756639

MobilePay:
MobilePay-nr: 269030

IBAN nr.:
DK9890151465756639

BIC/SWIFT CODE:
SPNODK22

CVR:
45102319

Findveji.dk på facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF