Fordi vi er afhængige af en konstant tilgang af nye udøvere til idrætten og medlemmer til klubberne.

Udfordring
Danskerne bombarderes med nye tilbud og fritidsmuligheder. Orientering opleves af mange * som en svært tilgængelig og ”nørdet” idræt med krav om teknisk kunnen og specielt udstyr. Desuden skal man ofte rejse efter den – så den optager megen tid. Vi har i de kommende år en række kendskabsfremmende arrangementer der ikke i sig selv skaber rekruttering.

Målsætninger
· DOF-klubbernes samlede nettomedlemstal (betalende medlemmer) skal øges med minimum 100 medlemmer pr. år i perioden 2016-2020. Vi skal gennem synlighedstiltag introducere minimum 5.000 danskere om året til orientering.
· Vi udbygger og opgraderer det etablerede koncepter for Familie- og Motionsorientering i en landsdækkende kampagne og får det integreret som en del af Find vej i Danmark. Alle aktive klubber har et Familie- og Motions-orienteringskoncept på programmet i 2020.
· Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synlighedssatsning primært rettet mod familier. Find vej Dagen tiltrækker (med forbehold for dårligt vejr) 3.500 personer med en stigende tendens til 4.500 personer i 2020. Hvert år tilbydes min. 40 arrangementer på Find vej Dagen. Find vej Dagen konceptudvikles så man når bredere ud.

· Find vej Baner er i 2020 etableret som et samlet koncept for baner med hvid og gul sværhedsgrad (begynder/let), der er åbne for alle til danske orienteringsstævner. Alle (Min. 15) stævnerne i terminslisten udbyder Find vej Baner i 2018 og Find vej Baner udbydes til alle stævner i 2020. Indsatsen kræver revision af reglement.
· Vi udvikler og finansierer en eller flere synlighedskampagner målrettet børn/unge og Familie- og Motionskoncepter. I 2020 har hovedparten af DOF`s aktive klubber (50 klubber) DOF`s synlighedskampagne integreret i klubbens tilbud. I 2020 er klubbernes tilbud integreret i forbundets synlighedstiltag. Nøgleordene i kampagnerne omhandler orientering som en sjov, tilgængelig og udfordrende idræt.
· Alle egne af Danmark er omfattet af Find vej i Danmark i 2020, og klubberne vedligeholder løbende Find vej i Danmarks faciliteter (kort og poster) i 2018-2020 for kontinuerligt at sikre den optimale oplevelse for Find vej-brugerne. Hovedparten af tilbuddene har i 2020 knyttet digitale formidlingsløsninger såsom Find vej PLUS og O-track. Der arbejdes ligeledes for at sikre forbundsdrevne Find vej projekter på Ikoniske faciliteter i Danmark.

Strategi
Rekrutteringsinitiativer skal i samspil med generel synliggørelse af orientering og fastholdelse i klubberne være højt prioriteret i forbundet. Vi skal i 2018-2020 have særligt fokus på familier, børn og unge, da det med det nuværende høje aldersgennemsnit er helt centralt for orienteringsklubbernes fremtid at fokusere på foryngelse og generationsskifte.

Klubudviklingsprojektet skal løfte rekrutteringen i den enkelte klub og på tværs. Forbundet skal til det formål tilbyde klubberne relevante og gennemarbejdede koncepter med Find vej i Danmark som omdrejningspunkt. Find vej i Danmarks stærke brand skal udnyttes effektfuldt til rekruttering gennem koncepter for Familie- og Motionsorientering, Find vej Dagen, Find vej Baner (dvs. mere synliggørelse overfor ikke-medlemmer af at der findes Åbne baner i forbindelse med vores stævner) samt en eller flere nye kampagner som skal sikre udbredelse til ikke eksisterende medlemmer. Det skal ske parallelt med satsningen på skoler og aktiviteterne understreger at orientering er en sjov, tilgængelig og udfordrende idræt.

Der etableres en løsning som skal gøre det nemmere for nye løbere at komme ud og prøve sporten (on-boarding).

Det afprøves om der kan etableres Find vej på cykel-elementer, som kan understøtte MTB-O synliggørelse og udvikling.

Sekretariatet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Email: dof@do-f.dk
Tel.: (+45) 4326 2740

Send en mail

Bogholderiet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bankkonto:
SparNord, reg. nr. 9385
konto nr. 1465756639

MobilePay:
MobilePay-nr: 269030

IBAN nr.:
DK9890151465756639

BIC/SWIFT CODE:
SPNODK22

CVR:
45102319

Findveji.dk på facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF