Orienteringsidrættens fortsatte udvikling afhænger dels af, at vi arrangerer stævner af høj kvalitet og med et varieret og målrettet baneudbud, dels af at disse stævner afvikles med afsæt i enkle, forståelige og konsistente reglementer.

Udfordring
Orienteringsidrætten er som al anden klubidræt under stadigt stigende individualisering og pres fra den kommercielle idræt. Svigtende medlemstilgang og stagnation for orienteringsidrætten i Danmark ser ud til at være resultatet af dette pres. En måde, hvorpå vi kan forsøge at vende denne udvikling, er ved at afvikle orienteringsstævner og orienteringstræninger af høj kvalitet og med et så varieret og målrettet baneudbud, at vi sikrer medlemsfastholdelse såvel som medlemstilgang. Det fordrer blandt andet et veludviklet og grundigt gennemarbejdet reglementsgrundlag.

Målsætninger

• I løbet af 2015 udvikler vi et nyt koncept for reglementsvirksomheden i DOF, der dels skal sikre enkle, forståelige og konsistente reglementer, manualer og vejledninger, dels sikre en veltilrettelagt,
veldisponeret og involverende planlægningsproces. DOF’s reglementer er inden udgangen af 2016 samlet i en overordnet struktur med et indledende fælles afsnit og underliggende specifikke afsnit for de enkelte discipliner.
• Inden udgangen af 2016 er DOF’s reglementer understøttet af opdaterede manualer og vejledninger, der findes let tilgængeligt på DOF’s hjemmeside, herunder banelægningshåndbogen, ’Værd at Vide’- hæfterne mv. Inden udgangen af 2016 er der tillige igangsat en udvikling af IT-programmer, der understøtter stævneafviklingen.
• I 2016 er der skabt synlig sammenhæng mellem de nationale reglementer og de tilsvarende internationale (IOF) reglementer.
• Fra og med 2016-sæsonen indeholder den overordnede terminslisteplanlægning også en koordinering på landsplan af, hvilke weekender der anvendes til forskellige typer arrangementer (divisionsturneringen, B&U-aktiviteter, DM’er). Der udarbejdes langtidsterminslister i alle kredse med 3-5 års horisont. Alle DM-arrangører og -skove er fundet og offentliggjort senest ved udgangen af kalenderåret to år før stævnet. I løbet af 2016 er der indført en proces, der skal sikre, at der kun anvendes skove og terræner til DM'er, som egner sig til den enkelte DM-disciplin. Denne kvalitetssikring skal varetages af Stævne- og Reglementsområdet.
• Det skal sikres fra centralt hold i DOF at der kun anvendes skove og terræner til DM’er som egner sig til den pågældende disciplin.
• Baneudbuddet til visse typer fod-orienteringsløb er i 2016 udvidet til også at indeholde længere baner med hvid og gul sværhedsgrad, og vi skaber grundlag for at eksperimentere med andre typer af orienteringsløb i forbindelse med afviklingen af vores stævner.
• Vi har i løbet af 2017 udviklet og udarbejdet en database for indsamling og præsentation af DM- resultater, ligesom vi har udviklet og etableret en erfaringsdatabase for stævnearrangører og deres kontrollanter.
• Der skal løbende uddannes et tilstrækkeligt antal kvalificerede stævneledere, banelæggere, stævne- og banekontrollanter til brug for A- og B- stævner. Der er tillige udarbejdet en database over disse ressourcepersoner. A-stævner skal anvende uddannede bane- og stævnekontrollanter
• Med udgangen af 2018 er forbundets tilmeldingssystem blevet videreudviklet med en høj brugertilfredshed til følge. Der er tillige dannet videndelingsfora for forbundets klubber inden for løbs-IT

Strategi
Vi skal arbejde på løbende at forbedre kvaliteten af alle orienteringsstævner (særligt A-stævner og stævner, hvor vi ønsker at tiltrække nye målgrupper) med fokus på skovvalg, korttegning, banelægning og stævneplads og -service (bad, toilet, kiosk mv.).

Der bliver i perioden frem til 2020 tillige behov for at udfordre begrebet ”orientering”, herunder ikke mindst ”det traditionelle orienteringsløb”, det at ”tænke ud af boksen” og det at turde realisere nye ideer og tanker. Fokus vil være at skabe sjove, tilgængelige og udfordrende oplevelser.

Grundlaget for alt dette er dels enkle, forståelige og konsistente reglementer, manualer og vejledninger, som er resultatet af en veltilrettelagt, veldisponeret og involverende planlægningsproces, og dels for de større stævners vedkommende udpegning af kvalificerede stævnearrangører og kontrollanter, der alle er nøje udvalgt og certificeret (specificeres i handlingsplanen). Certificeringen, der forvaltes af Stævne- og Reglementsområdet, sker med udgangspunkt i en række forud definerede kompetence krav, som de aspirerende stævnearrangører og -kontrollanter skal opfylde, inden de formelt udpeges til en større stævne.

Du kan læse referaterne fra møderne i Stævne og Reglement-området.

Sekretariatet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Email: dof@do-f.dk
Tel.: (+45) 4326 2740

Send en mail

Bogholderiet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bankkonto:
SparNord, reg. nr. 9385
konto nr. 1465756639

MobilePay:
MobilePay-nr: 269030

IBAN nr.:
DK9890151465756639

BIC/SWIFT CODE:
SPNODK22

CVR:
45102319

Findveji.dk på facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF